Program kongresu 9.30 - 16.30
Panel I
Kształtowanie samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • jak przygotować i sprofilować działania terapeutyczne tak, aby uwzględniały potrzeby osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej – przykłady metod i technik
 • najczęściej popełniane błędy w terapii, które wzmacniają uzależnienie osoby z NI od opiekunów
 • o czym należy pamiętać tworząc program terapeutyczny rozwijający samodzielność
 • case studies: nadopiekuńczy rodzic – wskazówki jak pracować z rodzicem, który zatracił granicę pomiędzy opieką a wyręczeniem
Panel II
Rozwój regulacji emocji w terapii osób o typowym i zaburzonym rozwoju
 • trudności w rozpoznawaniu, interpretacji i regulowaniu emocji u osób z NI
 • od strategii współkierowanych do samoregulacji – omówienie podstawowych strategii nakierowanych na rozwijanie regulacji emocji u dzieci o typowym i zaburzonym rozwoju
 • jak dobrać i uczyć strategii regulacji emocji adekwatnych do poziomu rozwoju danego dziecka – wskazówki dla terapeutów
 • ćwiczenie praktyczne: jak ocenić poziom rozwoju dziecka w zakresie stosowanych strategii regulacyjnych
Panel III
Relacje intymne osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • jak pomóc osobom z NI w budowaniu związku i intymnych relacji – praktyczne wskazówki jak rozmawiać z podopiecznymi
 • działania profilaktyczne przeciw przemocy seksualnej – jak je wdrożyć i nauczyć podopiecznych wyznaczania granic w kontakcie z drugą osobą
 • ćwiczenie praktyczne: jak zastosować System Flagowego (Sensoa Flag System) w edukacji seksualnej osób z NI
 • jak prawidłowo reagować na niepożądane zachowania seksualne ze strony osób z NI
 • podstawowe zasady interwencji i oddziaływań korekcyjnych wobec osób przejawiających nieodpowiednie zachowania sprawcze w relacjach interpersonalnych – wskazówki dla terapeutów
Panel IV
Rozwijanie umiejętności społecznych u podopiecznych przejawiających zaburzenia lękowe
 • zaburzenia psychiczne najczęściej występujące u osób z niepełnosprawnością intelektualną - jak je dostrzec w codziennej pracy pedagogicznej?
 • OCD, fobia specyficzna, fobia społeczna, lęk uogólniony – jak pracować z pacjentem przejawiającym poszczególne zaburzenia lękowe
 • zastosowanie psychoterapii poznawczo-behawioralna w pracy z osobami przejawiającymi zaburzenia lękowe – wskazówki dla terapeutów
 • wpływ zaburzeń lękowych na funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • case studies: przykłady oddziaływań psychoterapeutycznych nakierowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną - pomocne programy, techniki i narzędzia
Program warsztatu 16.40-18.40
Część I
Rozwijanie samodzielności osób z NI – prezentacja metod i technik pomocnych w kształtowaniu niezależności
 • omówienie technik uczenia wykorzystywanych w nauce niezależnego funkcjonowania osób z NI 
 • przygotowywanie indywidulanych planów aktywności oraz łańcuch zachowań – najważniejsze elementy, na które należy zwrócić uwagę przy ich tworzeniu
 • sposoby wprowadzania technik uczenia oraz dostosowania do indywidulanych potrzeb podopiecznego 
 • propozycje wykorzystania planów aktywności i łańcucha zachowań  - baza dobrych praktyk i pomysłów
Część II
Praca w grupach – samodzielne tworzenie planu aktywności oraz łańcuchów zachowań
 • Krok 1: podział uczestników na kilkuosobowe zespoły, przydzielenie odpowiednich technik 
 • Krok 2: samodzielne opracowywanie planów aktywności oraz łańcuchów zachowań – możliwość konsultowania na bieżąco pojawiających się wątpliwości z prelegentem
 • Krok 3: prezentacja wybranych prac opatrzonych komentarzem prelegenta
Unikalne cechy i korzyści naszych warsztatów:
 •  

  Formuła case study – nasi trenerzy koncentrują się na sprawdzonych rozwiązaniach, które okazały się niezwykle sprawne i skutecznie w pracy terapuetycznej
 •  

  100% praktycznych porad – podczas warsztatów przytaczamy wyłącznie przykłady, które bezpośrednio przeniesiesz w realia swojej pracy. Warsztaty prowadzone są w czytelny i zrozumiały sposób metodą „krok po kroku”.
 •  

  Wsparcie w rozwiązaniu indywidualnych problemów – prelegent wspiera uczestników, udzielając wskazówek podczas samodzielnej pracy warsztatowej.
 •  

  Nasi trenerzy są oceniani przez uczestników – współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują najwyższy poziom merytoryczny warsztatów i szkoleń.
Prelegent.
Beata Ignaczewska
oligofrenopedagog, certyfikowany superwizor i terapeuta behawioralny, wykładowca Uniwersytetu SWPS oraz członek kapituły Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego i członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej. Wykładowca na Uniwersytecie Akademii Medycznej w Gdańsku oraz dyrektor Centrum Terapii Behawioralnej (Gdańsk- Gliwice- Zabrze). Prowadzi szkolenia i superwizje na terenie całej Polski, od 30 lat pracuje z osobami z zaburzeniami w zachowaniach, szczególnie z osobami ze spektrum autyzmu.